تقویم ترم تابستان ۱۴۰۰ زبان عمومی گروههای کودک، نوجوان و بزرگسالان

Untitled

قابل توجه زبان آموزان و خانواده های محترم،

.

.

کلاسهای ترم تابستان ۱۴۰۰ طبق تقویم ترمی برگزار می شود.

لطفا به تعطیلات تقویمی، زمان برگزاری کلاس جبرانی زبان آموزان ، آزمون های میان ترم و فاینال دقت فرمائید.

.

.

تغییر روز و ساعت آزمون ها به هیچ وجه میسر نخواهد بود و غیبت در هر یک از آزمونها به منزله مردودی زبان آموز محسوب می شود.

.

.

.

تقویم ترم تابستان ۱۴۰۰