روشهای پذیرش زبان آموزان جدید

۲۰۲۰۰۶۰۴_۰۲۰۲۱۷

با توجه به اینکه از این پس جامعه ناگزیر است روش های سنتی خود را تا حدی تغییر دهد و از شیوه های نوین در برخورد با تعاملات انسانی بهره مند گردد، موسسه کیش ایر نیز روش های پذیرش زبان آموزان جدید را از این پس به هر دو صورت حضوری و آنلاین به شرح زیر ارائه می دهد. امیدواریم با بکارگیری روش های نوین دیجیتالی که تیم همکاران فنی ما به خوبی از آن بهره برداری کرده اند، خدمات خود را به بهترین وجه در اختیار طیف گسترده تری از مخاطبان خود قرار دهیم.